Lushnje ndërhyrje në zemër e nuk merr kempin – Stop