kryetari i Gjykatës së Gjirokastrës kërkon seks – Stop