krushqit në sherr për aktin e martesës së fëmijëve – Stop