Korrado vjen në studion e Stop e merr një organo. – Stop