kompanitë e ndërtimit dëmtojnë Urën e Zogut – Stop