Komisionere e Seksionit të Përgjithshëm tek Avokati i Popullit. – Stop