këshilli bashkiak i Tropojës miraton projektin e gurores dhe asfaltit – Stop