kërkon të përfundojë gjimnazin i kanë vjedhur numrin e amzës – Stop