kandidatët për prokuror të përgjithshëm të përkohshëm – Stop