kamera e fshehtë me ish shefin e urbanistikës – Stop