kaloi lekët e shitjes së shtëpisë te noterja – Stop