juristi i drejtorisë së formimit profesional. – Stop