jetimët nga Peshkopia marrin shtëpi në Tiranë. – Stop