ishte në Verbas Fier akuzohet për vjedhje në Roskovec. – Stop