ishte në Londër i ndërrojnë bravën e shtëpisë. – Stop