intervistat për karakteristikat e shqiptarëve – Stop