i sëmurë e i vetëm Stop e con në shtëpinë e të moshuarve. – Stop