i kërkon 1000 euro për zgjidhjen e problemit – Stop