hipoteka e Shkodrës nuk i regjistron shtëpinë – Stop