hetim për pedagogun që mori 150 euro për provimin. – Stop