hajduti kërkon të dalë nga dritarja e autobusit – Stop