Guximtar Boci jashtë sistemit të drejtësisë – Stop