gratë që kanë lindur marrin shtëpi me qira që t’u japin gji fëmijëve. – Stop