godina e shkollës së mesme të bashkuar Gosë – Stop