gjyqtari kërkon para e seks për kujdestarinë e fëmijëve – Stop