gjyqtari i Fierit kërkon seks për kujdestarinë e fëmijës – Stop