gjyqtari i Fierit i kërkoi gruas seks për kujdestarinë e vajzës. – Stop