gjendja civile Lac regjistron gabim ditëlindjen e djalit – Stop