gjendja civile e Vlorës e regjistron mashkull – Stop