gabimi i gjendjes civile i djeg lotarinë amerikane – Stop