futet ujë e lagështirë në shtëpinë e Pashko Vasës. – Stop