fitoi akademinë e policisë e përjashtojnë se nuk është e besueshme – Stop