firmat që marrin inerte dëmtojnë Urën e Zogut. – Stop