firma shet apartamentet e pronarit të tokës – Stop