fëmijët i përgjigjen nismës së Stop për të qëndruar në shtëpi – Stop