fëmijët i përgjigjen nismës rri në shtëpi-rri me stop – Stop