familja në Bërzhitë jeton me ndihmë ekonomike – Stop