familja e tij nxiton t’i përvetësojë pronat. – Stop