e divorcuar me djalin e sëmurë jeton me 30 mijë lekë. – Stop