Drejtoria Rajonale e Shërbimit Social Shtetëror Elbasan – Stop