drejtoria e përgjithshme e transportit rrugor – Stop