drejtoria e përgjithshme e gjendjes civile Shkodër – Stop