drejtori i aeroportit detyron bizneset të rrinë hapur – Stop