drejtoreshë e Evidencës Qendrore dhe Komunikimit – Stop