drejtoresha e shkollës nuk e kompleton me orë mësimi – Stop