drejtoresha e shkollës ndryshon pashaportizimin për pagesën e transportit – Stop