drejtoresha e shkollës 9 vjecare “Ali Metra” – Stop