drejtoresha e qendrës Të qëndrojmë së bashku – Stop