drejtoresha e burimeve njerëzore bashkia Gjirokastër – Stop