drejoresha në Elbasan nuk njeh raportin e mësueses – Stop